Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ PROGRAM İLANI

Pzt, 17 Ock 2010
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ : Yükseköğretim kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğe uygun olarak 2009 - 2010 eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler son başvuru tarihi ile kontenjanlar aşağıya çıkarılmıştır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2010

ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY

GEÇİŞ KONTENJANLARI

Yükseköğretim kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğe uygun olarak 2009 - 2010 eğitim - öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler son başvuru tarihi ile kontenjanlar aşağıya çıkarılmıştır.

A-KOŞULLAR

1. Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. Yıl sistemi uygulayan Yükseköğretim kurumları arasında ders yılı başında, yarıyıl sistemi uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

2. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin; ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması ve gireceği sınıfta veya yarıyılda önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (Gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil ) en az % 60 veya eşdeğer olması gerekir.

3. Son sınıfa veya son iki yarıyıla yapılacak geçişte; ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması gennot ortalamasının (son sınıf veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 65 veya eşdeğer olması son sınıf veya son iki yarıyıla geçiş notu en az %70 veya eşdeğer olması gerekir.

4. Fakülte ve Yüksekokullar; Yükseköğretim Kurumları yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, hangi yükseköğretim kurumlarından öğrenci alacaklarını kendileri ilan edecektir.

5. Bir öğrencinin bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yılda ki puanı naklen gitmeği arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunun kontenjanın dolmaması halinde ilgili yönetim kurulu, yönetmeliğin 5.ve 6. Maddesinde belirtilen başarı sınırlarını % 50 ye kadar indirme kararı alabilir.6- Yurt dışı üniversitelerden yatay geçiş yapacak öğrencilerin;

a) Yurt dışında öğrenim gördükleri Üniversitenin Denkliğinin YÖK ce kabul edilmiş olması,

b) Hazırlık sınıfı hariç, en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile bir üst sınıfa geçmiş olmaları ve 2. ve 3. maddelerdeki şartları taşımaları gerekir Hazırlık sınıfının (varsa) ve halen bulunduğu sınıfa kadar olan sınıfların ortalaması ve notların 4 lü sisteme göre karşılıklarını gösteren not döküm belgesinin asılları

c) Adayların belgelerin asıllarının ve Türkçe tercümelerini bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine veya Ataşeliğine tasdik ettirmeleri zorunludur.

C-BAŞVURU TARİHİ

Yatay geçiş için müracaatlar gerekli belgelerle birlikte en geç bahar yarıyılı başlamadan 10 gün öncesine kadar ilgili fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine yapılacaktır. Not: Üniversitemizin 2009-2010 Öğretim Yılı Akademik Takvimi, www.atauni.edu.tr Adresinden görülebilir

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2009-2010 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YURTİÇİ

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU1.SINIF2.SINIF3.SINIF4.SINIF5.SINIF
VETERİNER FAKÜLTESİ-2222
* HUKUK FAKÜLTESİ3-2--
* KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ     
Okulöncesi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı111--
Okulöncesi Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı (İ.Ö)111--
Sınıf Öğretmenliği ABD333--
Sınıf Öğretmenliği ABD (İ.Ö)332--
Fen Bilgisi Eğitimi ABD355--
Fen Bilgisi Eğitimi ABD (İÖ)555--
Matematik Eğitimi Anabilim333--
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (İ.Ö)333--
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD333--
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD (İÖ)444--
Türkçe Eğitimi Bölümü222--
Türkçe Eğitimi Bölümü (İ.Ö)332--
Alman Dili Eğitimi-2---
Fransız Dili Eğitimi-55--
Müzik Eğitimi ABD333--
Resim-İş Eğitimi ABD222--
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü11---
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü111--
Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü111--
Ortaöğretim Fen ve M.A Matematik Anabilim Dalı111--
Ortaöğretim Fen ve M.A Fizik Anabilim Dalı222--
Ortaöğretim Fen ve M.A Kimya Anabilim Dalı111--
Ortaöğretim Fen ve M.A Biyoloji Anabilim Dalı222--
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Tarih Eğt. Anabilim Dalı221--
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Coğrafya Eğt. Anb. Dalı111--
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Felsefe Gur. Eğt. Anb. Dalı11---
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Türk Dili ve Ede. Eğt. Anb. Dalı22---
EDEBİYAT FAKÜLTESİ     
İngiliz Dili ve Edebiyatı-33--
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)-33--
Fransız Dili ve Edebiyatı-22--
Alman Dili ve Edebiyatı-22--
Sanat Tarihi222--
Sanat Tarihi (İ.Ö)222--
Türk Dili ve Edebiyatı333--
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)333--
Tarih333--
Tarih (İ.Ö)333--
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı222--
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (İ.Ö)2----
Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı222--
Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (İ.Ö)2----
Arkeoloji222--
Arkeoloji (İÖ)222--
Felsefe222--
Felsefe (İ.Ö)2----
Sosyoloji222--
Sosyoloji (İ.Ö)222--
Bilgi ve Belge Yönetimi22---
Bilgi ve Belge Yönetimi (İ.Ö)2----
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı22---
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı (İ.Ö)2----
FEN FAKÜLTESİ     
Biyoloji-2---
Biyoloji (İ.Ö)-2---
Fizik-33--
Fizik (İ.Ö)-33--
Kimya**222--
Kimya (İ.Ö)2----
Matematik3----
Matematik (İ.Ö)3----
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ     
Müzik Bilimleri Bölümü222--
Geleneksel Türk El Sanatları-3---
Heykel Bölümü111--
Resim Bölümü-1---
Resim Bölümü (İ.Ö)-1---
İLETİŞİM FAKÜLTESİ     
Radyo Tv. ve Sinema Bölümü-22--
Gazetecilik Bölümü-22--
Halkla İlişkiler1----
ZİRAAT FAKÜLTESİ     
Ziraat Mühendisliği-2---
Peyzaj Mimarlığı-1---
İLAHİYAT FAKÜLTESİ     
İlahiyat Bölümü-542-
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ     
İşletme5555-
İktisat5555-
İşletme (İÖ)5555-
İktisat (İ.Ö)5555-
Kamu Yönetimi333 -
Kamu Yönetimi (İ.Ö)3-- -
Ekonometri33- -
Ekonometri (İ.Ö)3-- -
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler3-- -
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler (İ.Ö)3-- -
Uluslararası İlişikler3-- -
Uluslararası İlişikler (İ.Ö)3-- -
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ     
Hemşirelik Bölümü-55--
OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ     
Jeoloji Mühendisliği2----
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU     
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü444--
Spor Yöneticiliği Bölümü444--
Antrenörlük Eğitimi Bölümü444--
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Y.O.     
Yiyecek İçecek İşletmeciliği**33---
Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İ.Ö)3----
Konaklama İşletmeciliği**3----
Konaklama İşletmeciliği (İ.Ö)3----
ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU     
Elektrik Programı3----
Elektrik Programı (İ.Ö)4----
İnşaat Teknolojileri Programı2----
İnşaat Teknolojileri Programı (İ.Ö)2----
Makine Programı3----
Makine Programı (İ.Ö)3----
Otomotiv Teknolojisi Programı2----
Otomotiv Teknolojisi Programı (İ.Ö)8----
Bilgisayar ve Programlama Programı2----
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı (İ.Ö)2----
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı3----
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İ.Ö)6----
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı5----
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı (İ.Ö)2----
Ağırlama Hizmetleri Programı2----
Ağırlama Hizmetleri (İ.Ö)2----
Turizm ve Seyahat Hizmetleri2----
Çocuk Gelişimi2----
Çocuk Gelişimi (İ.Ö)4----
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği2----
Kimya Teknolojisi Programı3----
Kimya Teknolojisi Programı (İ.Ö)7----
Gıda Teknolojisi Programı2----
Gıda Teknolojisi Programı (İ.Ö)2----
Gıda kalite Kontrol ve Analiz Programı2----
Harita ve Kadastro Programı (İ.Ö)2----
Geleneksel El Sanatları Programı (İ.Ö)4----
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı (İ.Ö)4----
Elektronik Teknolojisi Programı (İ.Ö)8----
Tekstil Programı (İ.Ö)7----
Mobilya Dekorasyon Programı (İ.Ö)6----
İşçi sağlığı İş Güvenliği2----
İşçi sağlığı İş Güvenliği (İ.Ö)6----
Büro Yönetimi ve Sekreterlik2----
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö)3----
Dış Ticaret (İ.Ö)3----
Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı2----
Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı(İ.Ö)9----
ÖRGÜN ÖĞRETİMDEN İKİNCİ ÖĞRETİME ----
Elektrik Programı(İ.Ö)3 ---
İnşaat Teknolojileri Programı(İ.Ö)2----
Makine Programı(İ.Ö)2----
Otomotiv Teknolojisi Programı(İ.Ö)5----
Bilgisayar Programcılığı Programı(İ.Ö)2----
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (İ.Ö)2----
Ağırlama Hizmetleri (İ.Ö)5----
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (İ.Ö)4----
Çocuk Gelişimi (İ.Ö)2----
Kimya Teknolojisi Programı(İ.Ö)5----
Gıda Teknolojisi Programı (İ.Ö)2----
İşçi sağlığı İş Güvenliği (İ.Ö)5----
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö)3----
Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı (İ.Ö)5----
NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU  ---
Büro Yönetimi ve Sekreterlik44---
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları44---
Gıda Teknolojisi44---
İnşaat Teknolojisi44---
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik44---
Laborant ve Veteriner Sağlık4----
HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU  ---
Gıda Teknolojisi Programı5----
Su Ürünleri5----
Veteriner Sağlık Teknikerliği5----
PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU  ---
Ağırlama Hizmetleri2----
Bankacılık ve Sigortacılık2----
Bilgisayar Programcılığı2----
Büro Yönetimi ve Sekreterlik2----
Gaz ve Tesisat Teknolojisi2----
Harita ve Kadastro2----
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi2----
İnşaat Teknolojisi2----
İşletme Yönetimi2----
Muhasebe ve Vergi Uygulamalar2----
Doğalgaz-Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi-2---
İnşaat Programı-2---
İşletme-2---
Muhasebe Programı-2---
AŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU  ---
Elektrik Programı55---
Doğalgaz-Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi Programı-5---
Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı5----
Muhasebe Programı-5---
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı5----
Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı5----
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU     
Anestezi Programı22---
Radyoloji Programı-2---
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2----
Tıbbi Laboratuar-2---
Tıbbi Laboratuar Teknikleri2----
Tıbbi Laboratuar Teknikleri (İ.Ö)2----
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği-2---
Tıbbi Dok. Ve Sekreterlik Programı22---
Paramedik2----
Diyaliz22---
OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU  ---
Gıda Teknolojisi Programı22---
Hali – Kilim Programı22---
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı22---
İnşaat Teknolojisi22---
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları22---
Pazarlama22---
Bankacılık ve Sigortacılık22---
İSPİR HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU     
Arıcılık Programı-10---
Su Ürünleri Programı-5---
Bahçe Tarım Programı-10---
Organik Tarım-5---
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı4----
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı2----
Pazarlama Programı2----
İşletme Yönetimi Programı2----
Kooperatifçilik Programı2----
Bankacılık ve Sigortacılık Programı2----
Gıda Teknolojisi Programı5----
*2009-2010 Bahar Yarıyılında hangi Üniversitelerden yatay geçişle öğrenci kabul edileceği, Hukuk ve Kazım Karabekir Eğitim Fakülte Dekanlıklarınca ilan edilecektir. ** 1 Yıl İngilizce Hazırlık Programı görmüş koşulu aranır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2010 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

FAKÜLTESİ2.SINIF3.SINIF
EDEBİYAT FAKÜLTESİ  
İngiliz Dili ve Edebiyatı33
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)33
Fransız Dili ve Edebiyatı22
Alman Dili ve Edebiyatı22
Sanat Tarihi22
Sanat Tarihi (İ.Ö)22
Türk Dili ve Edebiyatı33
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)33
Tarih33
Tarih (İ.Ö)33
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı22
Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı22
Arkeoloji22
Arkeoloji (İÖ)22
Felsefe22
Sosyoloji22
Sosyoloji (İ.Ö)22
Bilgi ve Belge Yönetimi2-
Çağdaş Türk Lehçeleri2-
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar

WEB Marangoz