Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

SİİRT ÜNV. YATAY GEÇİŞ PROGRAM İLANI

Cum, 18 Hzn 2009
SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: “Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A – KOŞULLAR:

1. Yatay geçişler, eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.

2. Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olanlar yatay geçiş yapabilirler.

3. Birinci sınıfın ilk yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

4. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin; ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması ve gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden en az 2.40 veya eşdeğeri olması gereklidir.

5. Son sınıfa ve son iki yarıyılı başına yapılacak geçişte; ayrılacağı kurumdaki bütün sınavların başarılması, genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 65 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden en az 2.60 veya eşdeğeri olması, son sınıfa ve son iki yarıyıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden en az 2.80 veya eşdeğeri olması gereklidir.

6. Alt sınıflardan herhangi bir dersten başarısız olmuş ve daha sonra bu dersi almamış olanlar ile öğretim planında bulunan bir dersi seçmemiş veya normalin altında kredi almış olanlar gerekli not ortalamasını sağlamış olsalar bile değerlendirmeye alınmazlar.

7. Örgün öğretimden, ikinci öğretime yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrenciler bundan sonra ikinci öğretim ücreti öderler.

8. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin, öğretim yılı sonu itibariyle ilk % 10’a girmeleri, ayrıca yukarıdaki 4., 5. ve 6. maddelerdeki koşulları taşımaları ve ikinci öğretim katkı payını ödemek şartıyla örgün öğretime yatay geçiş yapabilirler.

9. İkinci öğretimden aynı öğretim programına yatay geçiş için müracaat edip, gelmiş olduğu yükseköğretim kurumunda % 10’a giren öğrenciler, o yıl için örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

10. Öğrenci Seçme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarına ÖSS sonucunda yerleştirilen adaylardan, Üniversitemize yatay geçiş için başvuran öğrencinin, yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az iki yarıyıl okumuş ve sınavlarını başarmış olması şartı aranır. İlk yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yılsonunda geçiş yapılamaz. Ancak, öğrencinin ana veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Bu öğrencilerin müracaat evraklarına ayrılacakları yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog, öğretim planları ve içerikleri ile öğrenci değerlendirme sisteminin Türkçeye çevrilmiş ve onaylanmış belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

11. Bir öğrencinin, bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı, naklen gitmeyi arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması koşuluyla ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunun kontenjanının dolmaması halinde ilgili yönetim kurulları, yukarıdaki 4. ve 5. maddede belirtilen başarı sınırlarını % 50 ye indirebilirler.

12. Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılma ve uzaklaştırma cezası almış olanlar, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

13. Üniversitemizde ders geçme notu 60 olduğundan, ders geçme notu 60'ın altında olan Üniversitelerden yatay geçiş yapıp bazı derslerindeki ders başarı notları 50–59 arasında olan öğrenciler bu puan aralığındaki dersleri yeniden almak zorundadırlar.

B-GEREKLİ BELGELER:

1. Not belgesi (transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile kayıt tarihini gösteren resmi bir belge (fotokopi veya suret kabul edilmez)

2. Disiplin cezası almadığına dair belge

3. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi’nin onaylı fotokopisi (Yalnız 2008 yılından önce kaydolan öğrencilerden istenmektedir)

4. Başvurular, gerekli belgeler ekli bir dilekçe ile yapılır ve yatay geçiş yapılacak program belirtilir.

C-BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 28 Ağustos 2009 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniversitenin; fakülte dekanlıklarına / yüksekokul müdürlüklerine / meslek yüksekokulu müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde belgelerini tamamlamayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
FAKÜLTELER 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği ------ 2 2 2
Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.) ------ 2 2 2
İlköğretim Matematik Öğretmenliği ------ 2 2 2
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İ.Ö.) ------ 2 2 2
Fen Bilgisi Öğretmenliği ------ 2 2 2
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ------ 2 2 2
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ------ 2 ------ ------
         
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik ------ 2 ------ ------
Biyoloji ------ 2 ------ ------

SİİRT SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF
Hemşirelik Programı ------- 4 2 2
Sağlık Memurluğu Programı ------- -------- ------- --------

 
         
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2.SINIF      
SİİRT MESLEK YÜKSEKOKULU      
Gıda Teknolojisi Programı 1      
Gıda Teknolojisi Programı (İÖ) 1      
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 1      
Çocuk Gelişimi Programı 1      
Çocuk Gelişimi Programı (İ.Ö.) 1      
Elektrik Programı 1      
Elektrik Programı (İÖ) 1      
Muhasebe Programı 1      
Muhasebe Programı(İÖ) 1      
Makine Programı 1      
Makine Programı (İ.Ö.) 1      
Mobilya ve Dekorasyon Programı 1      
El Sanatları 1      
Makine Resim Konstrüksiyon 1      
Kimya 1      
Kimya (İÖ) 1      
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU      
Anestezi Programı 1      
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 1      

     
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar

WEB Marangoz